W związku z przebudową drogi powiatowej Nr 1819L w miejscowości Sawin w okresie 23-31 marca 2022 r. planowane jest czasowe zamknięcie drogi w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-19.00 (dotyczy odcinka: od skrzyżowania z drogą powiatową relacji Sawin-Wierzbica w stronę Krobonoszy na odcinku o długości około 1 km).