Na prośbę Konsula Honorowego Ukrainy w Chełmie, informujemy o utworzeniu Punktu Obsługi Konsularnej, przy Konsulacie Honorowym Ukrainy w Chełmie, ul. S. Moniuszki 3.
Wydawane tam będą następujące dokumenty dla obywateli Ukrainy:
  • przedłużanie terminów paszportów,
  • wpisywanie dzieci do paszportów,
  • wydawanie zaświadczeń potwierdzających tożsamość.
Punkt działa od 21 marca 2022 roku w dni robocze:
  • od 9.00 do 12.00 – przyjmowane są dokumenty
  • od 15.00 do 17.00 – wydawane są dokumenty.
Dotychczas dokumenty te, najbliżej wydawane były w Konsulacie Generalnym Ukrainy w Lublinie. Biorąc pod uwagę, że te usługi w zdecydowany sposób ułatwią przebywanie i załatwianie spraw uchodźcom prosimy o jak najszersze rozpowszechnienie powyższej informacji wśród zainteresowanych.
Tel. kontaktowy do Konsulatu: 82 562 20 20