Logotym ministerstwo sprawiedliwości fundusz sprawiedliwości

Powiat Chełmski w marcu br. złożył wniosek do Ministra Sprawiedliwości o powierzenie realizacji zadań jednostce zaliczanej do sektora finansów publicznych w ramach środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

Powiat Chełmski otrzymał wsparcie finansowe w wysokości 50 tys. zł, które przeznaczone zostanie na zakup artykułów pierwszej potrzeby dla uchodźców wojennych z Ukrainy przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Rejowcu.