W sobotę 9 kwietnia br. odbyło się oficjalne otwarcie nowo wyremontowanego chodnika w Dubience. Symboliczną wstęgę przecięli: Starosta Chełmski Piotr Deniszczuk, Radny Rady Powiatu w Chełmie Andrzej Zając oraz Prezes ZG PSL w Gminie Dubienka Tadeusz Kusmirek.
Prace zrealizowane na chodniku wzdłuż drogi powiatowej Powiat Chełmski wykonał własnymi siłami z wykorzystaniem zasobu materiałowo-sprzętowego bazy Sielec. Remont dotyczył odcinka o długości około 50 m i szerokości 1,5 m.
Zadanie zostało wykonane z inicjatywy Radnego Powiatowego Andrzeja Zająca, Radnej Gminy Dubienka Gabrieli Poliwczak oraz Prezesa ZG PSL w Gminie Dubienka Tadeusza Kusmirka.
– Cieszę się, że wspólnymi siłami i zaangażowaniem udało się nam doprowadzić do remontu chodnika, którego nawierzchnia była już zdegradowana. Szczególne podziękowania kieruję w stronę Starosty Chełmskiego Piotra Deniszczuka, który uwzględnił remont chodnika jako priorytet w działaniach Zarządu Powiatu w celu zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym – powiedział Radny Andrzej Zając.
trzy osoby przecinające czerwoną wstęgę nożyczkami na chodniku