Rada Polskiej Izby Ekologii ogłosiła 21. Konkursu “Ekolaury Polskiej Izby Ekologii 2022”!

Konkurs ma zasięg ogólnopolski, skierowany jest do przedsiębiorstw, instytucji, organizacji pozarządowych i samorządów, uczelni oraz instytutów, które przyczyniły się do znacznej poprawy stanu środowiska.

Zapraszamy do zgłaszania przedsięwzięć, zrealizowanych do końca 2021 r., w kategoriach:

 • Gospodarka odpadami, gospodarka o obiegu zamkniętym, w tym zrównoważona gospodarka zasobami mineralnymi,
 • Ochrona powietrza atmosferycznego,
 • Ochrona i adaptacja do zmian klimatu,
 • Edukacja ekologiczna,
 • Ochrona powierzchni ziemi, rewitalizacja terenów zdegradowanych,
 • Ochrona przyrody, zwiększanie bioróżnorodności i rozwój terenów zielonych,
 • Odnawialne źródła energii,
 • Gmina, powiat, związek komunalny przyjazne środowisku,
 • Całokształt działalności na rzecz ochrony środowiska, klimatu i gospodarki wodnej,
 • Zrównoważony transport – NOWA,
 • Technologie i produkty dla zrównoważonego rozwoju – NOWA.

Warunkiem udziału w Konkursie jest złożenie wniosku konkursowego na adres biura PIE (40-009 Katowice, ul Warszawska 3) – z dopiskiem “Ekolaury 2022” lub przesłać w formacie *pdf na adres pie@pie.pl wniosek podpisany elektronicznie (kwalifikowany podpis elektroniczny, profil zaufany) – do dnia 15 lipca 2022 r.
Regulamin Konkursu: www.pie.pl/eko-dzialania/ekolaury/regulamin-ekolaury

Strona internetowa Konkursu: www.pie.pl/eko-dzialania/ekolaury

   W razie pytań dotyczących zgłoszeń konkursowych prosimy o kontakt mailowy (pie@pie.pl) lub telefoniczny: 501 052 979.

Formularz zgłoszeniowy Ekolaury 2022 (57,7 KB, DOC)

Zaproszenie konkurs Ekolaury 2022 (2,81 MB, PDF)