W związku z aktualną sytuacją związaną ze zwiększonym napływem cudzoziemców do naszego kraju, zostały uruchomione działania prewencyjno-promocyjne na rzecz wykonywania przez obywateli Ukrainy legalnej pracy na terytorium RP. Ich celem jest informowanie o przepisach prawnych regulujących podejmowanie pracy w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem nowych regulacji prawnych wprowadzonych na mocy ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz wsparcie pracodawców w legalnym zatrudnianiu obywateli Ukrainy uciekających przed wojną.
Informacje o aktualnych przepisach dotyczących legalnego zatrudnienia obywateli Ukrainy znajdą Państwo w poniższych linkach:

Powiatowa Inspekcja Pracy – Робота в Польщі

Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie