Powiat Chełmski w Rankingu przygotowanym przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich i Katedrę Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu zajął bardzo wysokie 24. miejsce na 314 powiatów ziemskich w kraju.
Naukowcy zbadali sposób gospodarowania pieniędzmi korzystając z oficjalnych sprawozdań finansowych, jakie samorządy składają do Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Niezależni eksperci na podstawie danych ocenili, że środki publiczne w powiecie chełmskim są wydawane oszczędnie, racjonalnie i celowo.
Do oceny kondycji finansowej wybrano siedem wskaźników.
Wskaźnik 1. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem
Wskaźnik 2. Relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem
Wskaźnik 3. Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem
Wskaźnik 4. Obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i po-chodne od wynagrodzeń
Wskaźnik 5. Udział środków europejskich w wydatkach ogółem – bez poręczeń
Wskaźnik 6. Relacja zobowiązań do dochodów ogółem
Wskaźnik 7. Udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących
W zestawieniu w ubiegłym roku powiat chełmski był na 31. miejscu.