W niedzielę 1 maja w Gminnym Ośrodku Kultury im. R. Kapuścińskiego w Pawłowie odbyła się uroczystość wręczenia tytułu „Zasłużony dla Powiatu Chełmskiego”. Z rąk Wicestarosty Chełmskiego Jerzego Kwiatkowskiego wyróżnienia otrzymali: Zespół Śpiewaczy Seniorki oraz Pan Andrzej Kosz.
Podczas wystąpienia Wicestarosta podziękował wyróżnionym za wkład w rozwój kulturalny naszej małej Ojczyzny. Wyraził także nadzieję, że tytuł „Zasłużony dla Powiatu Chełmskiego” będzie nie tylko miłą pamiątką, ale zmotywuje bohaterów do dalszej pracy na rzecz lokalnej społeczności.
Kilkanaście osób stojących na sali o odnbierających nagrody. Część Pań ubrana w stroje ludowe