Firma Egis Poland Sp. z o.o. realizuje na zlecenie Centralnego Portu Komunikacyjnego Sp. z o.o. projekt STEŚ Studium Techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla „Budowy linii kolejowych: nr 54 Trawniki – Krasnystaw i 56 Wólka Orłowska – Zamość – Tomaszów Lubelski – Bełżec”.

Na obecnym etapie trwa proces konsultacji społecznych na terenach objętych obszarem analizy wzdłuż projektowanego odcinka linii kolejowych, w tym także w sąsiedztwie Państwa miejscowości.  W ramach realizowanego aktualnie etapu prac nad studium wykonalności dla planowanej inwestycji na wskazanym odcinku określany jest szczegółowy przebieg wariantów. Wybór optymalnego wariantu uwzględniającego wszystkie konieczne aspekty w tym ekonomiczne, środowiskowe i techniczne pozwoli na przygotowanie oceny oddziaływania na środowisko, a następnie uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tej inwestycji.

Konsultacje na tym etapie obejmują rozmowy z mieszkańcami poszczególnych gmin, przez które przebiegają wyznaczone trasowania. Wszelkie uzyskane na tym etapie opinie i uwagi Interesariuszy, w tym jednostek samorządu terytorialnego i mieszkańców wraz z pozostałymi danymi płynącymi z inwentaryzacji przyrodniczej oraz prowadzonych analiz, wpłyną w sposób znaczący na wybór najbardziej optymalnego rozwiązania w danym obszarze.

Link do strony internetowej na której znajdują się wszystkie informacje dotyczące planowanej inwestycji, a tym także ankieta do wypełnienia: www.cpk.pl.

Zachęcamy do udziału w spotkaniach organizowanych w miejscowościach, obszarów oddziaływania planowany przebiegu wariantów oraz dzielenia się swoją opinią.

Pod poniższym linkiem znajdą Państwo informacje dotyczące inwestycji, w tym mapy uwzględniające aktualnie nakreślone przebiegi trasowań w obszarze Miast i Gmin, harmonogram spotkań oraz ankietę:

Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe dla Budowy linii kolejowej nr 54 Trawniki –Krasnystaw i nr 56 Wólka Orłowska –Zamość –Tomaszów Lubelski –Bełżec – Centralny Port Komunikacyjny (cpk.pl)

Wszystkie umieszczone na stronie informacje, w tym harmonogram spotkań są na bieżąco aktualizowane.

Dane kontaktowe, na które poza ankietą można kierować swoje uwagi znajdują się na stronie internetowej oraz w udostępnionych materiałach.