XXIII Powiatowy Przegląd Zespołów Śpiewaczych, Kapel i Śpiewaków Ludowych odbędzie się już w niedzielę 22 maja w GOK-u w Pawłowie. Wydarzenie organizują: starosta chełmski Piotr Deniszczuk i wójt gminy Rejowiec Fabryczny Zdzisław Krupa wraz z Wojewódzkim Ośrodkiem Kultury w Lublinie.

Konkurs rozpoczyna się o godz. 10.00. Na scenie zaprezentuje się ponad 110 artystów z terenu powiatu chełmskiego. Występy artystów oceni komisja konkursowa w składzie: prof. Jan Adamowski z Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie i Kornelia Sar, instruktor ds. dziedzictwa kulturowego Lubelszczyzny z Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie.

Podczas eliminacji powiatowych komisja wyłoni zwycięzców, którzy będą reprezentować powiat chełmski na Wojewódzkim Przeglądzie Kapel i Śpiewaków Ludowych 29 maja w Lublinie. Najlepsi zostaną zakwalifikowani do udziału w 56. Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym.