W Publicznej Szkole Podstawowej w Białopolu odbyła się XXI edycja Powiatowego Konkursu Mitologicznego „Odyseusz i inni”. Do konkursu przystąpili uczniowie z pięciu szkół podstawowych.
– Podziękowania należą się nauczycielom, którzy od tylu lat organizują ten konkurs. Cieszę się też, że mamy w naszym powiecie tak zdolnych uczniów, których interesuje mitologia – podkreśla radna powiatowa Beata Augustynek, która wręczała nagrody w imieniu starosty Piotra Deniszczuka.

Najlepszy okazał się Wojciech Policzkiewicz, uczeń ze SP w Rejowcu. Jego opiekunem jest Joanna Gozdecka. Drugie miejsce zajęła Antonina Pomian z tej samej szkoły. Trzecią nagrodę zdobył Piotr Wójtowicz z SP w Żółtańcach. Jego opiekunem jest Agnieszka Rutkowska.
Przyznano również wyróżnienia Filipowi Branewskiemu ze SP w Żółtańcach i Lenie Ogrodnik z ZSP w Dorohusku.