Uchwała Nr 807/2022 Zarządu Powiatu w Chełmie z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wierzbicy

Klauzula informacyjna