Wędrówki do świata wyobraźni – to tytuł zbioru bajek, baśni i legend napisanych przez uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu chełmskiego. Książka powstała w ramach innowacji pedagogicznej, której pomysłodawczyniami i realizatorkami były: polonistka Anna Jabłońska i nauczycielka informatyki Agnieszka Suszczyk. Obie pracują w Szkole Podstawowej w Rudzie-Hucie.
– Książka to efekt naszej wspólnej pracy i szeregu warsztatów, które odbyły się pod hasłem: Wędrówki do świata wyobraźni, czyli sztuka kreatywnego tworzenia – mówi Anna Jabłońska.
Dzięki tej inicjatywie, chętna młodzież miała szansę uczyć się pisania tekstów literackich pod okiem specjalistów. Odbywały się spotkania m.in. z Katarzyną Czubałą-Vyborov, poliglotką, autorką wierszy i bajek dla dzieci, a także z Antonim Franeckim, znanym regionalistą.
Realizowane były też zajęcia z pedagogiem szkolnym, dotyczące rozwijania kreatywności. Z młodzieżą też oczywiście pracowała Anna Jabłońska.
– Uczniowie mają już dość pisania rozprawek i charakterystyk. Chcą czegoś innego. Potrafią być kreatywni, ale trzeba im na to pozwolić i ich wpierać – mówi Anna Jabłońska.
Podsumowaniem realizowanej w szkole w Rudzie-Hucie innowacji pedagogicznej był Powiatowy Konkurs Literacki pt. Piszę bajkę, baśń, legendę. Wzięła w nim udział młodzież z powiatu chełmskiego. W sumie nadesłano ok. 70 tekstów literackich. Prace laureatów znalazły się w wydaniu zbiorowym. Są tam również bajki, baśnie i legendy napisane przez zwycięzców konkursów wewnątrzszkolnych.
– Nie byłoby to możliwe, gdyby nie to, że powiat chełmski sfinansował nam realizację tego projektu. Wszystko dzięki staroście Piotrowi Deniszczukowi i przewodniczącemu rady powiatu Jarosławowi Walczukowi, którzy wsparli naszą inicjatywę – podkreśla Agnieszka Suszczyk.
Uroczyste podsumowanie powiatowego Konkursu Literackiego „Piszę bajkę, baśń, legendę” odbędzie się we wtorek, 31 maja, o godz. 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Rudzie-Hucie.
cztery osoby stoja w pomieszczeniu, jedna trzyma książkę