Powiat chełmski po raz kolejny pozyskał pieniądze z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Do II edycji podstawowej złożył trzy wnioski i wszystkie otrzymały dofinansowanie. To oznacza, że będą kolejne inwestycje w infrastrukturę drogową na terenie powiatu chełmskiego.

– Najbardziej ta wiadomość ucieszy mieszkańców trzech gmin – Dubienki, Żmudzi i Leśniowic. Będą tam wykonywane rozbudowy i przebudowy dróg powiatowych – mówi starosta chełmski Piotr Deniszczuk.

Polski Ład zapewnia wysokie, 95 proc. dofinansowanie. Pierwsza z planowanych dróg przeznaczonych do rozbudowy to odcinek ok. 7 km od Kumowa Majorackiego przez Leszczany do Żmudzi. Pozyskano na nią dofinansowanie w wysokości ponad 13 mln zł. Druga droga biegnie od Kasiłanu przez Sielec do Kumowa Majorackiego. To niemal 8 kilometrowy odcinek, na który pozyskano ponad 7,7 mln. zł. Trzecia droga rozpoczyna się w Bielinie i prowadzi przez Radziejów i Tuchanie. Na ten ok. 5 kilometrowy odcinek powiat pozyskał 5 mln. zł.

– Już niebawem przystąpimy do ogłoszenia przetargów. Myślę, że te inwestycje, przy dobrej koniunkturze, powinny się zakończyć jesienią przyszłego roku – zapowiada starosta.