W imieniu organizatorów zapraszamy do wzięcia udziału w VIII Konkursie Wiedzy o Powiecie Chełmskim . Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o regionie chełmskim. Konkurs organizowany jest  w dwóch kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe. Zgłoszenie udziału w konkursie należy nadsyłać do dnia 07 czerwca 2022r. na adres Zespół Szkół w Sawinie, ul. Brzeska 14, 22-107 Sawin, drogą mailową zs.sawin@interia.pl  lub faksem pod numer 825673010 z dopiskiem VIII KONKURS WIEDZY O POWIECIE CHEŁMSKIM.

Zgłoszenie powinno zawierać nazwę, adres i telefon placówki (szkoły), imiona i nazwiska uczniów i opiekuna oraz kategorię wiekową.

Konkurs odbędzie się dn. 14 czerwca 2022 r. o godz. 10.00 w Zespole Szkół w Sawinie, ul. Brzeska 14.