W piątek 3 czerwca 2022 roku w Leśniczówce, gmina Ruda-Huta odbyło się otwarcie i poświęcenie drogi powiatowej na odcinku Nowiny – Rudka. Tradycyjną wstęgę przecięli: Ks. Proboszcz Aleksander Tabaka, Anna Dąbrowska-Banaszek – Posłanka na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Adrian Gański – p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Piotr Deniszczuk – Starosta Chełmski, Jarosław Walczuk – Przewodniczący Rady Powiatu w Chełmie, Kazimierz Smal – Wójt Gminy Ruda-Huta, Piotr Śliwa – Przewodniczący Rady Gminy Ruda-Huta, Agnieszka Suszczyk – Prezes Stowarzyszenia Miłośników Gminy Ruda-Huta oraz radni Rady Gminy Ruda-Huta, sołtysi a także Naczelnik OSP Leśniczówka Tadeusz Hawryluk.
W uroczystości udział wzięli również: Zdzisława Deniszczuk – Wójt Gminy Wierzbica, Lucjan Piotrowski – Zastępca Wójta Gminy Chełm, Andrzej Derlak – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Chełmie, Damian Wierak – Radny Rady Powiatu w Chełmie, Artur Kubacki – Przewodniczący Rady Gminy Chełm, młodszy inspektor Mariusz Kołtun – Komendant Miejski Policji, bryg. Remigiusz Kwacz – Naczelnik Wydziału Logistycznego, Agnieszka Błaszczuk-Mech – Kierownik Referatu Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego PT KRUS w Chełmie, a także radni, sołtysi, strażacy i mieszkańcy z gminy Ruda-Huta.
Drogę poświęcił Ks. Proboszcz Aleksander Tabaka.
Uroczystości uświetnił występ zespołu Akord.
Był również przepyszny poczęstunek, z którego mogli skorzystać wszyscy przybyli Goście.
Odbyły się również konkursy dla dzieci zorganizowane przez KRUS PT w Chełmie.
W ramach zadania przebudowano drogę powiatową Nr 1823L na odcinku Nowiny – Rudka o długości 16,5 km. Wartość etapu to kwota 11,7 mln zł w tym dofinansowanie w wysokości 60%, co stanowi ponad 7 mln zł.
W ramach zadania wykonano: jezdnię o szerokości 6 m, obustronne pobocza bitumiczne o szerokości 1 m, przebudowę zatok autobusowych, przebudowę skrzyżowań i zjazdów, wykonanie pełnego oznakowania poziomego i pionowego, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Przebudowa odcinka Nowiny – Rudka stanowi jeden z etapów dużego zadania inwestycyjnego pn. “Przebudowa drogi powiatowej Nr 1823L od km 4+118 do km 20+533 na odcinku Nowiny – Rudka, drogi powiatowej Nr 1824L od km 0+000 do km 6+519,65 na odcinku Ruda-Kolonia – Rudka oraz drogi powiatowej Nr 1828L od km 0+000 do km 5+548,08 na odcinku Srebrzyszcze – Gotówka”.
sześć osob stoi pod namiotem na zewnątrz