To kolejny sukces. Niemal 8 mln zł udało się przeznaczyć na przebudowę drogi powiatowej na odcinku Siedliszcze-Pawłów. Starosta Piotr Deniszczuk i wicestarosta Jerzy Kwiatkowski podpisali już umowę z wykonawcą. Prace zrealizuje Konsorcjum Firm: Lider Konsorcjum – PREF-BET Wytwórnia Mas Bitumicznych, Betonu i Prefabrykatów Sp. z o.o. i Partner Konsorcjum – BG Construction Sp. z o.o.
Wartość zadania opiewa na kwotę 7 mln 842 tys. 663 zł . Inwestycja będzie realizowana dzięki dofinansowaniu, jakie samorząd otrzymał w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Władzom powiatu udało się pozyskać prawie 4 mln zł, co stanowi 50 proc. kosztów zadania. W ramach inwestycji powstanie niemal 5 km nowego asfaltu. Termin zakończenia budowy planowany jest na luty 2023 roku.
trzech panów siedzi w pomieszczeniu i podpisuje dokumenty