Pogoda dopisała. Gospodarze stanęli na wysokości zadania. Droga powiatowa na odcinku Roztoka – Kazimierówka została oficjalnie otwarta.
– To jest już kolejny odcinek nowo wyremontowanej drogi, który oddajemy do użytku od 2015 roku, kiedy zostałem starostą. Wcześniej blisko przez 20 lat istniał powiat chełmski. Było kilka ekip rządzących, trzech czy czterech moich poprzedników. Zrobili w sumie niecałe 150 km dróg. My zrobiliśmy już ponad 400 km, nie mówiąc o tym, co jest w realizacji – mówił podczas uroczystości starosta chełmski Piotr Deniszczuk. Pochwalił radnego powiatowego Andrzeja Zająca, który mobilizuje Zarząd Powiatu w Chełmie do skutecznych działań.
– Nie rozumiem niektórych ataków personalnych – za tyle dobrej pracy, jaką wykonaliśmy wszyscy – sołtysi, wójtowie, radni powiatowi dwóch kadencji, zarząd powiatu, poprzedni i obecny. Widocznie ktoś przyśpieszył z kampanią wyborczą i myśli, że wystarczy złożyć donos na starostę, żeby zająć jego miejsce – dodał Deniszczuk.
Aby można było zbudować drogę z Roztoki do Kazimierówki, potrzeba było dwóch lat zabiegów zmierzających do wyprostowania spraw własnościowych. Dzięki temu nowa droga powstała na gruntach powiatu, a nie prywatnych.
– Cieszę się z każdego kilometra wyremontowanej drogi. To jest bezpieczeństwo nas wszystkich, którzy tu mieszkamy i tędy jeździmy. Pracy mamy jeszcze niemało – powiedziała posłanka Anna Dąbrowska-Banaszek, zobowiązując się do pomocy w pozyskiwaniu środków na kolejne remonty dróg.
Podczas uroczystości starosta chełmski Piotr Deniszczuk, posłanka Anna Dąbrowska-Banaszek wraz z radnym powiatowym Andrzejem Zającem przekazali radnym gminnym, sołtysom i mieszkańcom symboliczne czeki – promesy na inwestycje z Rządowego Funduszu Polski Ład. W II edycji powiat chełmski dostał niemal 26 mln zł na nowe drogi w gminach Żmudź, Leśniowice i Dubienka. Dyplom i gratulacje otrzymały też panie z KGW w Roztoce, które tego dnia świętowały swój jubileusz.
14 osób stoi na świeżym powietrzu, przecinają czerwoną wstęgę