Dzisiaj 20 czerwca odbyła się XXXVIII sesja Rady Powiatu w Chełmie. Starosta chełmski Piotr Deniszczuk omówił Raport o stanie powiatu za 2021 rok z którym radni i mieszkańcy mogli wcześniej zapoznać się i zgłaszać uwagi. Raport to dokument, który zawiera roczne podsumowanie działalności z uwzględnieniem realizowanych polityk, programów, strategii oraz uchwał Rady Powiatu. Po debacie nad raportem, radni udzielili wotum zaufania Zarządowi Powiatu za 2021 rok.
Głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok odbyło się po wysłuchaniu sprawozdania finansowego. Tym razem radni również zagłosowali za udzieleniem absolutorium.
cztery osoby stoją w pomieszczeniu przed ścianą na ścianie napis powiat chełmski i godło Polski i herb powiatu