W Kazimierzu Dolnym odbył się 56. Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych. To najważniejsze w Polsce wydarzenie związane z promocją autentycznej polskiej muzyki ludowej oraz zasłużonych dla tradycji artystów. W konkursie udział wzięło 27 kapel, 36 zespołów śpiewaczych, 17 instrumentalistów, 30 solistów śpiewaków oraz 26 grup w konkursie “Mistrz i Uczeń”, łącznie 650 artystów ludowych z 13 województw.
Tym bardziej jesteśmy dumni z występów przedstawicieli powiatu chełmskiego. Zespół Kumowianki z Kumowa Majorackiego w gminie Leśniowice zdobył wyróżnienie. Trzecią nagrodę mają solistki: Halina Romanowska ze Żmudzi oraz Emilia Gryniuk z Sielca.
Na kazimierskiej scenie stanęła również Maria Kociuba z Kolonii Liszno. Chociaż silna konkurencja z całej Polski nie pozwoliła na zdobycie nagrody w konkursie, to tym występem z pewnością udało się jej spełnić swoje marzenie. Niewielu śpiewaków ludowych doszło aż tak wysoko w eliminacjach konkursowych tego ogólnopolskiego festiwalu. W koncercie “Lubelszczyzna żegna gości festiwalowych” wystąpił również Zespół śpiewaczy Echo z Gołębia. Energiczny repertuar zachwycił kazimierską publiczność.

6 pań w strojach ludowych śpiewające na scenie