W czwartek, 23 czerwca, w Starostwie Powiatowym w Chełmie obchodzony był Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Z tej okazji odbyło się spotkanie rodzin zastępczych, funkcjonujących na terenie powiatu, z wicestarostą Jerzym Kwiatkowskim oraz dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie. Rodzicom zastępczym wręczono listy gratulacyjne z podziękowaniem za dotychczasowy ogrom pracy oraz życzono dalszej owocnej współpracy.

Obecnie na terenie naszego powiatu funkcjonują trzy rodzinne domy dziecka, siedem rodzin zastępczych zawodowych, siedemnaście rodzin zastępczych niezawodowych oraz 50 rodzin zastępczych spokrewnionych z dzieckiem. Łącznie, we wszystkich tych formach pieczy, przebywa 137 dzieci. Z uwagi na stale rosnące potrzeby, powiat chełmski nadal poszukuje kandydatów na rodziców zastępczych. Organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

kilkanaście osób stojących na schodach na zewnątrz