Zarząd Powiatu w Chełmie ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej w Dubience.

Szczegółowe informacje dostępne na Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Chełmie