Zarząd Powiatu w Chełmie ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Dorohusku.

Szczegółowe informacje dostępne na Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Chełmie