O godz. 12.05 najlepsi kolarze na świecie ruszyli z Chełma w ramach II etapu 79. Tour de Pologne. Następnie gościli na terenach powiatu chełmskiego, przejeżdżając przez gminy: Kamień, Żmudź i Białopole. Drugi etap zakończą w Zamościu.
Mieszkańcy powiatu chełmskiego stanęli na wysokości zadania, licznie kibicując kolarzom przy drogach.
kilkudziesięciu kolarzy jadących ulicą