W sobotę 8 października br. w miejscowości Pawłów, gm. Rejowiec Fabryczny odbyło się otwarcie i poświęcenie dróg: powiatowej na odcinku Pawłów – Krowica – Siedliszcze oraz drogi gminnej w Pawłowie na ul. Szkolnej.
Gospodarzami wydarzenia byli: Starosta Chełmski Piotr Deniszczuk, Wicestarosta Jerzy Kwiatkowski, Przewodniczący Rady Powiatu w Chełmie Jarosław Walczuk, Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny Zdzisław Krupa, Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny Mirosław Maziarz.
Swoją obecnością zaszczycili również zaproszeni goście: Anna Pańczyk – reprezentująca Posłankę do Parlamentu Europejskiego Beatę Mazurek, Kacper Jasyk – reprezentujący Posłankę na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Annę Dąbrowską-Banaszek, Katarzyna Zawiślak – Dyrektor Biura Organizacji, Kadr i Budżetu Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie Delegatura w Chełmie, Mariusz Ostrowski – dyrektor WORD w Chełmie, Hieronim Zonik Burmistrz Siedliszcza, obecni oraz byli radni z Rady Powiatu w Chełmie, radni i sołtysi z gmin Rejowiec Fabryczny i Siedliszcza, Bogusław Kaleta – prezes firmy BG Construction (wykonawca drogi), przedstawiciele Leśnictwa Pawłów, przedstawiciele służb mundurowych, przedstawiciele i dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu chełmskiego oraz jednostek z gminy Rejowiec Fabryczny i miasta Siedliszcze.
Drogi poświęcił ks. Andrzej Kołodziejski – proboszcz parafii Pawłów.
Po tradycyjnym przecięciu wstęgi wszyscy uczestnicy mogli skorzystać z przepysznego poczęstunku i skosztować tortu upieczonego specjalnie na tę okazję.
Uroczystości uświetnił występ zespołów Radość i Pawłowianki.
Wartość wykonania drogi powiatowej na odcinku Pawłów – Siedliszcze wyniosła około 8 mln zł. Inwestycja została zrealizowana dzięki dofinansowaniu, jakie samorząd otrzymał w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Władzom powiatu udało się pozyskać prawie 4 mln zł, co stanowi blisko 50 proc. kosztów zadania. W ramach inwestycji powstało niemal 5 km nowego asfaltu.
Prace zrealizowało Konsorcjum Firm: Lider Konsorcjum – PREF-BET Wytwórnia Mas Bitumicznych, Betonu i Prefabrykatów Sp. z o.o. i Partner Konsorcjum – BG Construction Sp. z o.o.
Zakres rzeczowy zadania obejmował:
  • budowę i przebudowę drogi o łącznej długości 4 729 m, szerokość jezdni 6,0 m;
  • budowę chodników i poboczy utwardzonych w terenie zwartej zabudowy,
  • wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych;
  • montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym: tablice prowadzące i bariery ochronne U-14a;
  • wydzielenie przejścia dla pieszych z doświetleniem;
  • wykonanie pełnego oznakowania poziomego i pionowego;
  • wykonanie poboczy gruntowych ulepszonych.
kilkanaście osób stojących przy drodze podczas otwarcia