Przygotowanie planu dystrybucji tabletek jodku potasu na wypadek ewentualnego wystąpienia zagrożenia radiacyjnego jest standardową prewencyjną procedurą, związaną z zarządzaniem kryzysowym i ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom.

Więcej informacji uzyskają Państwo odwiedzając stronę Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie