Kolejne dobre informacje płyną z opublikowanego w ostatnim czasie rankingu pisma Samorządowego “Wspólnota” dotyczącego wydatków inwestycyjnych jednostek samorządowych.
W kategorii powiatów bardzo wysokie 7. miejsce (na 314 ujętych w zestawieniu) zajął powiat chełmski zostając jednym z liderów inwestycji w Polsce.
Metoda rankingu jest (niemal) identyczna jak w ubiegłych latach. Pod uwagę autorzy wzięli całość wydatków majątkowych poniesionych w ciągu ostatnich trzech lat (w tym przypadku 2019–2021).
W poprzednim roku powiat chełmski zajął 20. miejsce i już wtedy mówiło się o wielkim sukcesie. W tym roku awansował jeszcze o 13 pozycji!
W październiku 2021 roku po ogłoszeniu wyników starosta chełmski zapowiedział, że w kolejnym rankingu powiat będzie jeszcze wyżej i słowa dotrzymał.
Na zaproszenie organizatorów Gospodarz powiatu uczestniczył w dniach 12-13 października w XX Samorządowym Forum Kapitału i Finansów.