Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie uprzejmie informuje, że w miesiącu październiku 2022 r.  został opublikowany nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” oraz „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2023.

Ogłoszenie o naborze wniosków oraz wzory formularzy dostępne są na stronie Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych www.niepelnosprawni.gov.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakładce: Programy.

Wnioski należy składać wyłącznie elektronicznie do Wojewody Lubelskiego w terminie do 10 listopada 2022 r.