Pismo samorządowe „Wspólnota” opublikowało wyniki najnowszego rankingu samorządowych liderów w pozyskiwaniu środków z UE w latach 2014-2021.

Powiat chełmski wśród 314 powiatów zajął w rankingu bardzo wysokie 18. miejsce z wynikiem 914,37 zł na mieszkańca.

Ranking “Wspólnoty” jest opracowaniem przygotowanym przez prof. Pawła Swianiewicza z Uniwersytetu Warszawskiego na podstawie zestawień danych dot. wszystkich samorządów.

Zestawienie obejmuje wartość wszystkich dotacji unijnych pozyskanych przez samorządy w latach 2014-2021, bez rozróżnienia na dotacje inwestycyjne i związane z wydatkami bieżącymi. Wynik podawany jest w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

Budżet wieloletni Unii Europejskiej skończył się w 2020 roku, ale zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regułami środki mogą być wydawane jeszcze w kolejnych latach.

Pełny Ranking wykorzystywania środków UE przez Samorządy 2014-2021