Powiat Chełmski znalazł się wśród wyróżnionych samorządów, które wykazały się największą aktywnością w działaniach podejmowanych na rzecz deinstytucjonalizacji systemu pieczy zastępczej, zwłaszcza rozwoju idei rodzicielstwa zastępczego. Nasi przedstawiciele byli dziś w Warszawie, zaproszeni na spotkanie przez Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlenę Maląg i Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Demograficznej Barbarę Sochę. Dyplom uznania odebrał wicestarosta Jerzy Kwiatkowski. Podobne wyróżnienie trafiło do władz Miasta Chełm. Na uroczystości była też obecna poseł Anna Dąbrowska-Banaszek.

 

5 osób wpomieszczeniu

Fot. Anna Dąbrowska-Banaszek