W środę 16 listopada o godz. 7.00 starosta chełmski zwołał posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w związku z zaistniałą sytuacją na terenie powiatu hrubieszowskiego.

Zwołany zespół stwierdził, że powiat jest przygotowany do przyjęcia zwiększonej liczby uchodźców około 2 000 osób w miejscach zbiorowego zakwaterowania. Posiada na ten cel niezbędny sprzęt
i środki.

Dodatkowo Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej jest wyposażona w podgrzewane namioty, które w każdej chwili mogą być użyte.

Zespół zapewnia, że na chwilę obecną mieszkańcy powiatu chełmskiego mogą czuć się bezpiecznie.