W dniu 28.11.2022 r. w Starostwie Powiatowym w Chełmie odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne zorganizowane przez powiat chełmski we współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na którym omawiano tematykę szeroko rozumianej dostępności, w tym: architektonicznej, komunikacyjno-informacyjnej, cyfrowej oraz innej nałożonej Ustawą o dostępności.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele jednostek organizacyjnych powiatu chełmskiego, gminy z powiatu oraz miasto Chełm.
Poszczególne panele tematyczne prowadzili: Ryszard Dados – Zastępca Dyrektora Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Małgorzata Żywicka – samodzielny specjalista oraz Agnieszka Drewniak – ekspert z Departamentu ds. Dostępności PFRON.
kilkanaście osób w budynku siedzi przy stołach