Zarząd Powiatu w Chełmie podjął uchwałę Nr 982/2022 z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu chełmskiego w 2023 r.

Szczegółowe informacje w Biuletynie Informacji Publicznej