W związku z publikacją założeń Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz wprowadzeniem Uchwały nr 205/2022 z dnia 13 października 2022 r. w sprawie Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w Starostwie Powiatowym w Chełmie odbyły się warsztaty z udziałem jednostek samorządu terytorialnego powiatu chełmskiego, które zorganizował Bank Gospodarstwa Krajowego.
Warsztaty poprowadzili: Dyrektor Rozwoju Regionu Lubelskiego Pani Izabela Przewłocka oraz Menedżer ds. rozwoju relacji społecznych, Departament Wsparcia Zarządu i Współpracy z Jednostkami Publicznymi, Biuro Relacji Społecznych Południe Pan Michał Mączka.
trzy osoby w pomieszczeniu