Dom Pomocy Społecznej w Nowinach wzbogacił się o nowego busa. W oficjalnym przekazaniu kluczyków do pojazdu, które odbyło się 14 grudnia w Nowinach, udział wzięli: starosta chełmski Piotr Deniszczuk, dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Chełmie Jacek Kozyra oraz dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowinach Aneta Lipiec. Nowy samochód to dziewięcioosobowy Ford Custom przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych.
Aktualnie w DPS zamieszkuje 212 osób, z czego 47 to osoby stale poruszające się na wózkach inwalidzkich lub których transport wymaga użycia wózka inwalidzkiego. Zakup nowego pojazdu w znacznym stopniu usprawni dostęp do usług medycznych, socjalnych i kulturalnych.
Powiat chełmski na ten cel pozyskał dofinansowanie z PFRON w wysokości 105 tys. zł. Zadanie zostało wykonane w ramach ,,Programu wyrównywania różnic między regionami III’’ w obszarze D.
Całkowity koszt busa wyniósł 226 700 zł.
Kilka osób stojących przy busie