Na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r.,  poz. 1899, z późn. zm.),
  2. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213)
  3. Zarządzenie NR 131 Wojewody Lubelskiego z dnia 23 maja 2022 r.  w sprawie udzielenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawa własności posadowionych na niej budynków.

Starosta Chełmski ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawa własności posadowionych na niej budynków, położonej w obrębie Trzemeszno gm. Sulęcin, w formie sprzedaży, szczegóły:

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości (69 KB, DOC)