W związku ze zmianą systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją w Starostwie Powiatowym w Chełmie, informujemy, że mogą występować problemy z obsługą naszego konta na platformie ePUAP.

Na czas występowania problemów, korespondencję opatrzoną podpisami elektronicznymi można kierować drogą e-mailową na adres: kancelaria@powiatchelmski.pl

Za nieudogodnienia przepraszamy.