Placówka terenowa KRUS w Chełmie organizuje IV edycję Ogólnopolskiego Konkursu dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym pod hasłem ,,Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych sytuacji unikamy”.
Zgłoszenia należy przesyłać pocztą tradycyjną na adres: Oddziału Regionalnego KRUS w Lublinie, ul. Droga Męczenników Majdanka 12, 20-325 Lublin do dnia 20.03.2023 r. 
plakat konkursu