Powiat chełmski otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę drogi powiatowej na odcinku Putnowice Wielkie – Busieniec o długości prawie 2 km. Przyznana kwota dofinansowania to niemal 2,6 mln złotych – co stanowi 60% wartości całej inwestycji. Zadanie realizowane będzie w 2023 roku.
Na pierwszym miejscu listy rezerwowej znalazł się drugi wniosek złożony przez powiat chełmski. Dotyczy on przebudowy drogi powiatowej na odcinku Niedziałowice Drugie – Bańkowszczyzna o długości ponad 2 km. Jeżeli oszczędności poprzetargowe pozwolą to również to zadanie zostanie wsparte dofinansowaniem w wysokości ponad 3 mln 200 tys. zł co stanowić będzie 60% wkładu z budżetu państwa.