W wybranych punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie kraju zostały uruchomione dyżury specjalistyczne. Prawnicy udzielają wyspecjalizowanych porad m.in. w zakresie pomocy ofiarom przemocy, przede wszystkim wobec kobiet i dzieci, osobom pokrzywdzonym przestępstwem, osobom zadłużonym, osobom z niepełnosprawnością, cudzoziemcom a także w dziedzinie prawa rodzinnego, prawa spadkowego, prawa lokatorskiego itd.

Lista punktów specjalistycznych znajduje się pod adresem: Nieodpłatna pomoc – dyżury specjalistyczne