Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawa własności posadowionych na niej budynków, położonej w obrębie Trzemeszno, gmina Sulęcin.

Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 roku poz. 2213) – Komisja Przetargowa w składzie: Ewelina Dziechciaruk, Magdalena Pastuszak-Krzysztoń, Aneta Małek-Głaz podaje do publicznej wiadomości wynik przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 15 lutego 2023 roku w pokoju nr 83 Starostwa Powiatowego w Chełmie, Plac Niepodległości 1 o godz. 1200 na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawa własności posadowionych na niej budynków, położonej w obrębie Trzemeszno gm. Sulęcin, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem 407/2 o powierzchni 1,01 ha, regulowanej w księdze wieczystej kw nr GW1U/00002876/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Sulęcinie,  IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Informacja o wyniku przetargu (942 KB, PDF)

Informacja o wyniku przetargu (18,5 KB, DOC) – plik dostępny cyfrowo