W związku z realizacją programu powiększania zasobów leśnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Strzelce informuje, iż jest zainteresowane zakupem od osób fizycznych lasów oraz gruntów przewidzianych do zalesienia. Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 28 września 1991 r.o lasach (Dz. U. z 2021, poz. 1275) możemy kupić Twój las po uzyskaniu pisemnej zgody Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, wyrażonej na wniosek Nadleśniczego Nadleśnictwa Strzelce jeżeli:

  • twój grunt przylega do lasów będących w zarządzie Nadleśnictwa Strzelce;
  • w Planie Zagospodarowania Przestrzennego gminy grunt jest przeznaczony do zalesienia;
  • nieruchomość oferowana ma uregulowany stan prawny (założona księga wieczysta) i nie może być obciążona na rzecz osób trzecich.

Osoby zainteresowane sprzedażą lasu zapraszamy do kontaktu: tel. 82 568 32 10, e-mail: strzelce@lublin.lasy.gov.pl ; 667 997 161 Violetta Majchrzak – Specjalista SL ds. stanu posiadania.

Informacja dla właścicieli lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia (172 KB, PDF)