Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie przez powiat chełmski realizacji zadań publicznych w 2023 r.

Więcej informacji na Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Chełmie