Zarząd Powiatu w Chełmie ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Siedliszczu, ul. Szkolna 64, 22-130 Siedliszcze.

Oferty można składać do dnia 23 marca 2023 r. do godz. 15.30.

Więcej informacji dostępnych jest na: Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Chełmie