Zarząd Powiatu w Chełmie ogłasza nabór kandydatów na członków komisji opiniującej oferty na wspieranie przez powiat chełmski wykonania zadań publicznych w roku 2023.

Więcej informacji dostępnych jest na: Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Chełmie