Rodzicu! Jeżeli Twoje dziecko ma zdiagnozowaną niepełnosprawność, szukasz dla Niego terapii, nauki… zgłoś się do NAS.
Oferujemy:
Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

 • Przedszkole Specjalne
 • Szkołę Podstawową Specjalną
 • Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy
 • Oddziały rewalidacyjno-wychowawcze
 • Budynek z podjazdem, windą i atrakcyjnym terenem (plac zabaw, ogród, boisko)
 • Atrakcyjne zajęcia dodatkowe (basen, dogoterapia, hipoterapia)
 • Bezpłatne dowozy
 • Internat
 • Opiekę profesjonalnej kadry i specjalistyczne metody pracy

Odwiedź nasz Specjalistyczny Punkt Konsultacyjny.
Zapewniamy opiekę i wypoczynek w okresie wakacji i ferii oraz bezpłatne porady:

 • Logopedów
 • Fizjoterapeutów
 • Psychologów

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dorohusku
ul. Graniczna 1, 22-175 Dorohusk
tel. 82 566 10 33

Plakat Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dorohusku: Rekrutacja do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dorohusku Rodzicu❗ Jeżeli Twoje dziecko ma zdiagnozowaną niepełnosprawność, szukasz dla Niego terapii, nauki… zgłoś się do NAS. Oferujemy: ➡ Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka ➡ Przedszkole Specjalne ➡ Szkołę Podstawową Specjalną ➡ Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy ➡ Oddziały rewalidacyjno-wychowawcze ➡ Budynek z podjazdem, windą i atrakcyjnym terenem (plac zabaw, ogród, boisko) ➡ Atrakcyjne zajęcia dodatkowe (basen, dogoterapia, hipoterapia) ➡ Bezpłatne dowozy ➡ Internat ➡ Opiekę profesjonalnej kadry i specjalistyczne metody pracy Odwiedź nasz Specjalistyczny Punkt Konsultacyjny. Zapewniamy opiekę i wypoczynek w okresie wakacji i ferii oraz bezpłatne porady: ➡ Logopedów ➡ Fizjoterapeutów ➡ Psychologów Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dorohusku ul. Graniczna 1, 22-175 Dorohusk tel. 82 566 10 33 Plakat Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dorohusku: Rekrutacja do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dorohusku Rodzicu❗ Jeżeli Twoje dziecko ma zdiagnozowaną niepełnosprawność, szukasz dla Niego terapii, nauki… zgłoś się do NAS. Oferujemy: ➡ Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka ➡ Przedszkole Specjalne ➡ Szkołę Podstawową Specjalną ➡ Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy ➡ Oddziały rewalidacyjno-wychowawcze ➡ Budynek z podjazdem, windą i atrakcyjnym terenem (plac zabaw, ogród, boisko) ➡ Atrakcyjne zajęcia dodatkowe (basen, dogoterapia, hipoterapia) ➡ Bezpłatne dowozy ➡ Internat ➡ Opiekę profesjonalnej kadry i specjalistyczne metody pracy Odwiedź nasz Specjalistyczny Punkt Konsultacyjny. Zapewniamy opiekę i wypoczynek w okresie wakacji i ferii oraz bezpłatne porady: ➡ Logopedów ➡ Fizjoterapeutów ➡ Psychologów Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dorohusku ul. Graniczna 1, 22-175 Dorohusk tel. 82 566 10 33