Zarząd Powiatu w Chełmie dokonał wyboru ofert i udzielił dotacji na wspieranie przez powiat chełmski wykonania zadań publicznych w 2023 roku.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Chełmie