dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

Zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1859L od km 11+286,59 do km 13+258,94 na odcinku Putnowice Wielkie- Busieniec”

Dofinansowanie: 2 119 348,16 zł

Całkowita wartość inwestycji: 3 532 246,94 zł

Celem projektu jest poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej na terenie powiatu chełmskiego, wyrównanie potencjału społeczno-gospodarczego, poprawa jakości życia mieszkańców i zapewnienie spójności terytorialnej na obszarze województwa biorąc pod uwagę:

 • poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • zapewnienie spójności sieci dróg publicznych,
 • podnoszenie standardów technicznych dróg powiatowych oraz zachowanie jednorodności sieci dróg powiatowych pod względem spełnienia tych standardów,
 • zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych, poprawę dostępności terenów inwestycyjnych.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

  • przebudowę drogi o długości 1 972 m, szerokość jezdni 5,5 m;
  • przebudowę skrzyżowania z drogą gminną nr 105032L,
  • wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych;
  • wykonanie pełnego oznakowania poziomego i pionowego;
 • wykonanie poboczy gruntowych ulepszonych.

Realizacja inwestycji:

Planowany termin realizacji zadania: kwiecień- październik 2023 r.

Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. z siedzibą w Lubartowie.