Na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344),
  2. Zarządzenia Nr 3 Wojewody Lubelskiego z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie udzielenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa,

starosta chełmski ogłasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa.

Ogłoszenie o przetargu na oddanie w dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa – obręb Okopy, gm. Dorohusk (28, 5 KB, DOC)

Ogłoszenie o przetargu na oddanie w dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa – obręb Okopy, gm. Dorohusk (118 KB, PDF)