Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w IX Konkursie Wiedzy o Powiecie Chełmskim.

Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o regionie chełmskim oraz integracja uczniów ze szkół i innych placówek oświatowych powiatu chełmskiego. Konkurs organizowany jest dla uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych.

Zgłoszenie udziału w konkursie trzyosobowych drużyn należy nadsyłać do dnia 9 maja 2023 r. na adres Zespół Szkół w Sawinie, ul. Brzeska 14, 22-107 Sawin, drogą mailową zs.sawin@interia.pl lub faksem pod numer 825673010 z dopiskiem IX KONKURS WIEDZY O POWIECIE CHEŁMSKIM.

Zgłoszenie powinno zawierać nazwę, adres i telefon placówki (szkoły), imiona i nazwiska uczniów i opiekuna.

Konkurs odbędzie się dnia 16 maja 2023r. o godz. 10.00 w Zespole Szkół w Sawinie, ul. Brzeska 14.

Szczegóły w załącznikach:

Regulamin IX konkursu wiedzy o powiecie chełmskim 2023r. (71,8 KB, PDF)

Karta zgłoszenia do konkursu (47,8 KB, PDF)